Ny utgave av Elmagasinet

Har bestilt 2 700 nettkurs

TAR NETTKURS. Åge Lauritzen, fagsjef nettbasert opplæring i Nelfo, gleder seg over at de ansatte i medlemsbedriftene har bestilt mer enn 2 700 nettkurs i forbindelse med Kunnskapsløftet 2018. Foto: Laila Sandvold Macdonald

- 2 700 bestilte nettkurs er mer enn vi hadde forventet. Med denne utviklingen kan antallet øke med enda flere tusen før Kunnskapsløftet 2018 er avsluttet, sier Åge Lauritzen, fagsjef nettbasert opplæring i Nelfo.

- Kunnskapsløftet 2018 skal gi medlems­bedriftene riktig og nødvendig kunnskap, og forståelse av betydningen av regelverket. Dette skal sikre at de utfører elsikre og feilfrie anlegg. Nelfo-tilbudet, som gir fri adgang til et firetimers opp­dateringskurs og utvalgte nettkurs, bør alle medlems­bedriftene bruke.

- Til klasseromskursene, som startet i juni, er det påmeldt mer enn 7 500 deltakere som blant annet blir ­oppdatert på NEK 400, NEK 700 og NEK 405-3. Dette, sammen med nettkusene, betyr at tusenvis av ansatte i medlemsbedrift­ene bruker Kunnskapsløftet 2018 til faglig oppdatering. Det viser at de er seriøse aktører som følger regelverket.

Tredelt
Lauritzen forteller at nettkursene medlemsbedriftene kan velge mellom blir gjennomført i andre, tredje og fjerde kvartal på områder som dokumentasjon, regelverk og HMS.

- Hvert område inneholder tre kurs, et tilpasset elinstallatører og saksbehandlere og to for montører, hjelpemontører og lærlinger. Første periode (april-juni) der tema var dokumentasjon, omfattet kursene ”Systemrevisjon”, ”5 Sikre ekom med NEK 700” og ”5 Sikre standard for boligdokumentasjon”.

- Andre periode (juli-september) der tema er forskrifter og normer, gjelder kursene ”Installatørenes rolle i maskinleveranser og modulbygg”, ”Elektriske fordelingstavler for usakkyndig betjening” og ”Bolignormen NEK 400:823”. 

- I installasjoner som omfatter maskinleveranser og modulbygg deltar ulike aktører. Derfor er det i dette kurset lagt vekt på å gi en innføring i regelverk og ansvarsfordeling.

- Det andre kurset gir oversikt over innholdet i NEK 400-8-810 om fordelingstavler i boliger og begrensninger for tavler for usakkyndig betjening regulert i NEK 439-3.

- Det siste kurset i tredje kvartal tar for seg hva §16 i FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, mener med ”egnet til den forutsatte bruk” og hvordan NEK 400-8-823 legger konkrete føringer for hvordan dette skal oppfylles i en bolig.

- Siste periode (oktober-desember) der tema er HMS, gjelder kursene ”Bruk av innleie”, ”Arbeider i høyden” og ”Branntetting for montører”. 

29 titler
Lauritzen forteller at Nelfo laget det første nettkurset i 2010.

- Siden den gang er bruken tolvdoblet. I fjor oppdaterte mer enn 2 550 elektrofagfolk seg på våre nettkurs.

- Brukerne kan velge mellom 29 titler. Det siste vi laget handler om asbest. Selv om dette stoffet ble forbudt i 1986, finnes det fortsatt i mange eldre hus. Asbest er ”den glemte kunnskapen”. De unge vet ikke hva det er, og kjenner ikke farene ved det.

- Når montøren borer hull i en vegg med asbest, frigjøres det farlige støvet. Gjennom kurset lærer de hvor de kan forvente å finne asbest, og hvordan de skal forholde seg når de finner det.

- Vi er opptatt av å utvide nettkurs­tilbudet. Det neste som kommer er installasjon av solcelleanlegg, som har økt mye de siste årene i Norge.

Kostnadseffektiv oppdatering
Lauritzen tror nettkursene vil overta for de korte klasseromsbaserte kusene.

- Denne trenden blir tydeligere for hvert år. For de større kursene på to-fem dager, eksempelvis til installatørprøven, velger deltakerne klasseromsundervisning.

- Nettkurs er en svært fleksibel og kostnadseffektiv måte å oppdatere de ansatte på. De kan studere når og hvor det passer i et tempo de selv ønsker.

- Hvordan kvalitetssikrer dere at deltakerne har forstått innholdet i kursene?

- Kursene er delt i temadeler, med spørsmål underveis. For å få kursbevis må brukerne bestå en sluttest. 

 

Ny utgave av Elmagasinet
I augustutgaven av Elmagasinet kan du også lese om Nelfo-aktivitetene på Arendalsuka, den nye appen ”Nelfoeksperten”, en hårete målsetting for Eliaden 2020 og et ekommarked i vekst.