Ti bud for elektrifisering av norskekysten

Bellona, Nelfo og Elektroforeningen presenterte sine «10 bud for elektrifisering av norskekysten» under Arendalsuka i dag. Dokumentet beskriver et hovedmål om at norskekysten skal være utslippsfri innen 2040, og hvilke planer og virkemidler som trengs for å oppnå dette. De tre samarbeidspartnerne ser for seg en kystgrid, med havna som forsyningspunkt for fornybar energi. 

-Norge har Europas høyeste fornybarandel med 68 prosent. Det gir oss et spesielt godt utgangspunkt for elektrifisering. Sverige har til sammenligning 54 prosent, og EU 17 prosent. Havnene blir viktige knutepunkter i fremtidens elektriske infrastruktur, sa Frank Jaegtnes, adm. direktør i EFO. Han så for seg et samspill mellom havnene og land-infrastruktur, hvor havnene får strøm fra det øvrige nettet ved behov, og gir strøm tilbake til nettet ved strømoverskudd. Teknologien finnes allerede, men det er behov for å teste den ut. Videre må vi sørge for at alt blir standardisert, slik at man får like gode forhold over hele landet, sa han.

Ambisiøs målsetting
Seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen fra Bellona tok deltakerne med på en rask gjennomgang av de ambisiøse målsetningene som ligger i de 10 budene. Målene innebærer blant annet elektrifisering av 3000 fiskefartøyer og samtlige oppdrettsanlegg over på landstrøm. Han pekte også på de viktige utfordringene som må løses for å innfri stortingsvedtaket om utslippsfrie verdensarvfjorder i 2026.

EU-finansiert landstrøm i Kristiansand
Kristiansand havn har fått finansiering gjennom EU-prosjektet Horizon 2020 for å bygge sitt landstrømanlegg, fortalte kommunikasjons-og samfunnskontakt Mathias Bernander fra Kristiansand havn. De første fartøyene fikk landstrømtilkobling i 2014, fortalte Bernander. Landstrømtilbudet har allerede gitt betydelige miljøeffekter: De årlige utslippene av CO2 og Nox er redusert med henholdsvis 1300 tonn og 34 tonn. Nå har havnen bygget et anlegg som kan ta imot de største cruiseskipene. Ifølge Bernander er anlegget Europas største.

– Fremtiden består ikke bare av rene elektriske løsninger. Hydrogen har også en viktig rolle å spille, påpekte generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum. Målet er å få bygget ut 50-100 hydrogenstasjoner i Norge fram mot 2025. Også for maritim sektor vil hydrogen bli viktig, mente han. –Vi vil se en stor utvikling de nærmeste årene, blant annet når det gjelder bilferger og cruiseskip, fastslo han.

Positive politikere
Næringen fikk god støtte for sine mål og ønsker hos politikerne som var til stede: Stortingspolitikerne Liv Kari Eskeland fra Høyre og Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Eskeland ønsket et industrieventyr velkommen, og Aukrust mente Norge bør bli verdens første helelektriske samfunn. De var begge positive til De «ti bud for elektrifisering av norskekysten» som ble lagt fram av Nelfo, EFO og Bellona under seminaret. Eskeland mente imidlertid at man ikke må glemme å få med hydrogen blant de løsningene som skal gjelde for framtida. Hun roste næringsklyngene som har jobbet hardt for å få fart på den utviklingen vi ser i dag. Eskeland påpekte også at hun satte pris på å møte en bransje som ber om å bli stilt krav til.

Seminaret ble avrundet med en kort paneldebatt, ledet av næringspolitisk direktør Tore Strandskog fra Nelfo. Insentivene som trengs, var et tema flere av deltakerne var opptatt av. Blant annet påpekte Bernander at havnene bør kunne søke om konsesjon, slik at det blir mulig for dem å få inntekter fra landstrømanleggene. Han fikk med seg et løfte fra Eskeland om at dette vil hun se på.

Partene kom også opp i en diskusjon om tidplan og framdrift. Liv Kari Eskeland møtte motbør da hun ytret ønske om å holde igjen elektrifiseringen for å få med hydrogenløsningene som etter hvert kommer.

Strandskog oppsummerte det hele med at man ikke er uenige om målene, men at det er tidplanen for utviklingen man må se nærmere på.

Les artikkel i TU her: 

Nelfos næringspolitiske direktør Tore Strandskog konstaterte at både bransjeaktører og politikere stort sett er enige om målene for en elektrifisering av maritim sektor. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Næringen sitter klar med løsningene, fastslo Frank Jaegtnes i EFO. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet mener Norge bør bli verdens første helektriske samfunn. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Stortingspolitiker Liv Kari Eskeland (H) roste både bransje og næringsklynger for arbeidet med elektrifisering av Norge. Foto: Laila Sandvold Macdonald