Husholdningene blir viktigere for kraftsystemet

Nelfo presenterer en rapport om effektivisering i husholdningene - et alternativ til nettinvesteringer på Arendalsuka.

I debatten om klimaendringer peker ekspertene på at vi må bruke mer strøm til transport, oppvarming av bygninger og industri. Da må vi ha et robust kraftsystem. Det har vi i Norge, selv med kalde vintre og tørrår. Det svakeste leddet synes å være overføringsnettet, og det er derfor nettselskapene planlegger å investere 150 milliarder kroner det neste tiåret.

En ny rapport fra Nelfo viser at et alternativ til nettinvesteringer er å motivere husholdningene til å øke utnyttelsen av det eksisterende nettet.  Det gjøres ved å flytte strømforbruket i tid (forbrukerfleksibilitet) fra perioder med høy nettbelastning til perioder med ledig kapasitet. Med ny smartteknologi kan man gjøre de fleste gjøre det uten at hverdagen blir negativt påvirket.

Nettet har normalt sin høyeste belastning på morgenen og på ettermiddagen om vinteren. Dersom husholdningene gis riktige incentiver kan forbruket reduseres med inntil 90 % på tidspunkt med høy belastning. Og det kan bli enda bedre. Med husholdningsbatterier eller elbiler kan elektrisitet mates tilbake til nettet. Husholdningene kan da bli strømleverandør når etterspørselen etter strøm er på sitt høyeste.

Husholdningene: Fra forbruker (stiplet linje) til fleksibel forbruker og energileverandør (heldekket område).

I debatten om nye nettariffer – rapporten gir ny forståelse

NVE er i sluttfasen med behandling av hvordan nettleien skal bli utformet i årene fremover. NVEs forslag om å innføre nettleie med effekttariffer for alle har møtt stor motbør.

Rapporten viser at NVEs foreslåtte tariffmodeller:

  1. I svært liten grad vil redusere den samlede belastningen på nettet.
  2. Vil sperre for en utvikling der man tar ut potensialet fra energifleksible husholdninger.

En klar anbefaling til myndighetene er derfor å skrinlegge forslaget og heller gjøre følgende:

  1. Enova-støtte til tiltak i husholdningene som flytter strømforbruket i tid
  2. Innføre krav om timesavregning av spotprisavtaler i sluttbrukermarkedet
  3. Utvikle et marked for forbrukerfleksibilitet

De anbefalte virkemidlene er forbrukervennlige og vil være mindre inngripende for sårbare husholdninger som ikke kan eller vil gjøre tilpasninger i sitt strømforbruk.