Workshop maritim elektrifisering

De siste årene har Nelfo og EFO hatt et godt samarbeid med Bellona for å utforske grønne maritime markedsmuligheter. Elektrifisering av ferger, havbruk, kystfiskeflåten og landstrøm har vært tema i tidligere workshops og studier. Nelfo og EFO inviterer til ny workshop 14. mai 2018 i Oslo der vi skal se nærmere på infrastrukturen for maritim elektrifisering.

Gigabatteri i alle norske havner? Storstilt nettforsterking? Lokal energiproduksjon? Hva må til av infrastruktur for helelektrifisering av norsk maritim sektor?

Vi har mange spørsmål som vi håper dyktige medlemmer og andre bidragsytere kan hjelpe oss med denne dagen. Workshopen vil inngå som grunnlag i det vi skal presentere under Arendalsuka i august i år.

Last ned programmet her

Påmelding her.

Påmeldingsfrist 11. mai.

Velkommen til både gamle og nye deltakere. Det er ingen deltakeravgift.

Infrastruktur for maritim elektrifisiering - seminar på Arendalsuka - les mer her