Tariffoppgjøret er vedtatt

Både LO og YS sine medlemmer og NHO-bedriftene har vedtatt resultatet av årets tariffoppgjør.

Fredag 27. april ble resultatet av LOs uravstemning klart. Der stemte 77 prosent for den inngåtte avtalen. Også YS sine medlemmer sier ja i uravstemningen. Fra før har NHO-bedriftene gitt sin tilslutning.

Les mer på nho.no her