Innleie – et godt kompromiss fra regjeringen

– Dette er tiltak vi tror vil rydde opp i utfordringene som særlig bygg- og anleggsbransjen opplever, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom om regjeringens forslag til endringer i innleiereglene.

Tirsdag 10. april la regjeringen frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Blant annet vil endringene tydeliggjøre vilkårene for fast ansettelse og gi bemanningsforetakene mulighet til å ansette midlertidig hvis det er snakk om vikararbeid i innleiebedriften.

-Dette mener vi er et godt lovforslag. For å sikre nødvendig rekruttering, for å ha et adekvat utdanningssystem og for å sikre lærlinger læreplass i bedrift, er det helt avgjørende at vi har bedrifter som tar samfunnsansvar, er lærebedrifter og bidrar med praktisk kompetanseoverføring, sier Cathrine Aspestrand i en kommentar.

-I tillegg er det i bedrifter med trygge og forutsigbare ansettelsesvilkår at det skapes grobunn for innovasjon, nytenking og lojalitet og derigjennom verdiskaping og konkurransekraft.  Dette kan kun la seg gjøre dersom bedriften selv har faste ansatte med god fagkompetanse. Samtidig har bedriftene behov for en viss fleksibilitet i forhold til å knytte til seg personell for å kunne påta seg store oppdrag og i de tilfellene det oppstår uforutsette situasjoner. Lovforslaget er godt fordi det etter vårt syn hensyntar fleksibilitetsbehovet, samtidig som det gjennom den foreslåtte innstramning understreker betydningen av å ha fast ansatte, sier Aspestrand.

Les mer på nho.no her