Rykende fersk lønnsomhetsrapport for 2016

Nelfo har for 37. gang gjennomført en lønnsomhetsundersøkelse. Årets utgave baserer seg på besvarelser fra totalt 760 medlemsbedrifter.

Informasjonen som fremkommer gir god innsikt i og analyse av egen bedrift i forhold til andre bedrifter i bransjen. I tillegg er undersøkelsen et godt beslutningsgrunnlag for viktige disposisjoner og produktivitetsfremmende tiltak.

Viktige funn i undersøkelsen:

  • Omsetning totalt og i snitt har økt siste år
  • Høy aktivitet i de aller fleste områder av landet
  • Redusert bruttofortjeneste
  • Godt, men redusert resultat – i snitt 7,6 prosent
  • Volumjustert totalresultat på 5,9 prosent
  • Stor geografisk spredning i resultatoppnåelse

Last ned Lønnsomhetsrapporten 2016 her (log inn)