IEE - se streaming fra frokostmøte

IEE - Interessegruppen for energieffektivisering - Nelfo og EFO,  arrangerte frokostmøte om energieffektivisering i bygg 6. september. Gikk du glipp av det? Da kan du se opptak av hele frokostmøtet her. 

Svært god oppslutning om IEEs frokostmøte om energieffektivisering for eiendomseiere, installatører og leverandører i Oslo. 70 personer var påmeldt til faglig påfyll og frokost, og mange har i etterkant fulgt møtet på nett. 

Som byggeier kan du spare tusenvis av kroner ved å redusere energiforbruket. De fleste bygninger bruker langt mer energi enn nødvendig. Et grønt omdømme blir et konkurransefortrinn i eiendomsmarkedet.  

Se opptak av hele frokostmøtet her

Se presentasjonene her:

Energieffektivisering – hva og hvorfor, ved Vigdis Sværen, Fagsjef Nelfo

Sol bedrer energiregnskapet, ved Thor Christian Tuv, adm.dir i Solenergi FUSen

Kontinuerlig arbeid med energieffektivisering lønner seg, ved Isak Oksvold, Direktør Miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm

Måling er en forutsetning for styring og sparing ved Odd Arvid Kleven, Schneider

Et godt styringssystem gir raske resultater, ved Odd Kristian Greaker, Micromatic

Samspill installatør og kunde gir gode løsninger, ved Bjørn Erik Grimstad, Martin Prestegård AS


Les mer om IEE og se hvordan du kan bli medlem.