Ny markedsrapport – fortsatt god vekst

Nelfos rykende ferske markedsrapport anslår samlet verdi av elektroarbeider til om lag 60 mrd. kr i 2017, en vekst på om lag 4,5 prosent sammenlignet med året før, målt i faste priser.

Det er spesielt kraft- og energianlegg, samt en høyere byggeaktivitet, som trekker opp. Spesielt positivt er nybygg boligmarkedet, der det ventes igangsettelse av minst 38.000 boliger i år, det høyeste antallet siden 1979. Elektromarkedet innen bolig vil dessuten øke etter at det nå er økt adgang til installasjon av elektrisk varmesystem.

Nybygg yrkesbyggmarkedet har også vært mer positivt enn vi så for oss i forrige rapport i mai. I markedet for bygg-elektro er ROT-markedene robuste, både på bolig og yrkesbygg. Det som trekker ned er ytterligere reduserte investeringer på sokkelen, samt de ringvirkninger det gir for offshore elektro og verftene. Det demper den totale veksten en god del, og slår kraftig ut for elektro på Vestlandet. Markedene for ekom og anlegg (industri, samferdsel mv.) fortsetter veksten fra tidligere historisk høye nivåer.

Prognosene tilsier at veksten fortsetter i 2018 og 2019, med hhv. 3,9 og 3,3 prosent, målt i faste priser. Det må igjen sies at det er store regionale forskjeller.

Markedsrapporten er utarbeidet av Prognosesenteret for Nelfo.

Les markedsrapporten her (krever innlogg)