Nelfos Opplærings-konferanse 2018

Nelfos Opplæringskonferanse er en viktig arena for dem som ønsker å følge godt med i utviklingen av norsk fag- og yrkesopplæring. Når konferansen går av stabelen 6. og 7. februar 2018 på Waterfront Hotel Ålesund, vil etter all sannsynlighet ny tilbudsstruktur for elektrofagene være vedtatt av Kunnskapsdepartementet. 

Last ned presentasjonene fra opplæringskonferansen her

Startskuddet  for ny elektrofagutdanning går snart
Ny tilbudsstruktur vil sette standard for utviklingen av yrkesfagene i de kommende 10 årene. Ny struktur vil innebære arbeid med læreplaner i alle utdanningsprogrammene, også utdanningsprogram for elektrofagene. Det betyr at det skal nedsettes en rekke læreplangrupper og det vil være behov for fagpersoner med ulik elektrokompetanse til å bemanne disse læreplangruppene.

Nelfos Opplæringskonferanse kommer i 2018 på et svært gunstig tidspunkt for å informere og drøfte hvordan elektrofagutdanningene vil se ut de kommende årene.

Benytt anledningen til å påvirke! Sett allerede i dag av datoen for konferansen.

Målgruppe for konferansen er lærere i videregående skole, opplæringskontor, bedrifter og organisasjonene innen elektrofagene.Se programmet her.  

Temaer for konferansen:

Utdanningspolitikk – startskudd for ny elektrofagutdanning
Innenfor dette temaet vil vi høre hvilke forventninger utdanningspolitikerne har til norsk fag- og yrkesopplæring. Hvordan vil de bidra for å øke antallet fagarbeidere Norge har behov for frem mot 2030, jfr. en rekke framskrivninger, blant annet SSB, som peker ensidig mot at det vil mangle opp mot 90.000 fagarbeidere de neste 10-15 år. Hvordan skal vi innenfor elektrofagene økte antall unge søkere og sikre nok læreplasser til alle frem mot 2030?

Ny tilbudsstruktur – muligheter og utfordringer
Under denne bolken vil vi gå grundig inn i ny tilbudsstruktur og drøfte hvilke muligheter og utfordringer som ligger her. Hvordan skal vi lykkes med å lage en elektrofagutdanning som møter fremtidens behov ute hos bedriftene knyttet til teknologiutviklingen? Hva er utfordringene i dagens struktur og hva kan vi gjøre innenfor rammen av ny tilbudsstruktur?

Hvordan vil nye trender og ny tilbudsstruktur iverksettes i praksis ute i fylkene?
Det er ute i fylkene, på den enkelte skole, på det enkelte opplæringskontor og i bedriften fagopplæringen skjer. Hvordan vil fylkene øke søkningen til yrkesfag og samtidig arbeide for å øke antall læreplasser? Hvor blir det av jentene i elektrofag? Hvordan vil skolene skape god og virkelighetsnær undervisning? Hvordan vil opplæringskontorene og bedriftene møte utfordringen med mangel på fagarbeidere? Er bedriftene villig til å ta et enda større samfunnsansvar og øke antall lærlinger i bedrift?

Dette blir sentrale spørsmål Nelfos Opplæringskonferanse 2018 vil drøfte.

Meld deg på her. 

Det blir middag og utflukt til fantastiske Alnes Fyr