Følg Nelfo i høringer i Stortinget

Finanskomiteen -  lærlingklausul, elbilavgift, Enova og CO2-fond - her

Næringskomiteen - opprinnelsesgarantier og grønne offentlige anskaffelser - her

Energi- og miljøkomiteen - elbilbeskatning, finansieringsmodell for Enova og kystfiskeflåten - her

Kommunal- og forvaltningskomiteen - sentral godkjenning, seriøsitetsregister og Enova - her

Transport- og kommunikasjonskomiteen - Reversering av avgifter, ITS og teknisk infrastruktur, smartere transport - her

Utdannings- og forskningskomiteen - Lærligtilskuddet, læringsklausul og kjønnsdelt arbeidsmarked- her