Støtteprogram for batteripakker


NOx-fondet har lansert et støtteprogram for etterinstallering av batteripakker på PSV'er på langsiktige kontrakter i Norge. Søknadsfristen er 30. juni 2018, gitt at det fortsatt er tilgjengelige midler under støtteprogrammet.

Et PSV-fartøy vil kunne få et fastbeløp på 5 mill. kr i støtte ved etterinstallering av batteripakker. Det gis også en tilleggsstøtte på 4 kr/kWh strøm ladet fra land, målt over et år. Sistnevnte for å stimulere til plugin-løsninger som gir energiomlegging i tillegg til energieffektivisering

Les mer her