Politisk aksjon innleie

Onsdag 15. november er det varslet en politisk demonstrasjon fra flere fagforeninger for et forbud mot innleie av arbeidskraft i byggenæringen i Oslo-området.


Her er 5 punkter du som bedriftsleder må vite om politisk streik.

  • De lokale tillitsvalgte skal varsle bedriften så tidlig som mulig om deltakelse i aksjonen.
  • Bedriften bør sette en frist for når den enkelte medarbeider må gi beskjed om vedkommende vil forlate arbeidsplassen for å delta i aksjonen.
  • Fristen må være rimelig, men settes slik at bedriften får nødvendig tid til å planlegge tiltak slik at aksjonen er til minst mulig skade for bedriften.
  • Deltakelse i politisk demonstrasjonsaksjon er en privat sak, og lønnstrekk bør derfor foretas.
  • Aksjonen er varslet å skulle vare mellom klokke 13.00 og klokken 15.30. Det betyr at det kun er i dette tidsrommet ansatte kan forlate arbeidsplassen, hvis ikke annet er avtalt.

Les mer på nho.no