Gjør klar for en heldigital fremtid

Fremtidens kunder vil være digitaliserte fra fødselen. Elektroinstallatørene må forberede seg på en heldigitalisert fremtid, fastslo adm. direktør Ove Guttormsen da han åpnet Nelfos årskonferanse i Oslo 7. november.

Adm.direktør i Nelfo, Ove Guttormsen, bød på en årskonferanse som i sin helhet var viet digitalisering. Foto: Laila Sandvold Macdonald

-Sikre elektroanlegg må fortsatt ligge i bunn. Men nordmenn har fått et annet forhold til elektrisitet enn tidligere, understreket han. I dag tar vi strømforsyningen for gitt. Vi har gått fra frykt for brann og berøringsfare til frykt for bortfall. Hacking av strømnettet er det man frykter mest nå.

Vi er sårbare.
-GPS-baserte systemer kan bli satt ut med et klikk. Faren for spoofing, det vil si at systemer blir lurt av falske signaler, blir stadig mer aktualisert etter hvert som vi tar i bruk førerløse biler og skip uten mannskap. Pirater trenger ikke engang komme seg ut på havet, de trenger bare å styre skipene til land med falske signaler. Dette er farer vi kanskje ikke har tenkt så mye på før nå. Norge henger etter i digitaliseringen, mente han.

-Bare en av fem norske bedrifter er avanserte brukere av digitale og automatiserte systemer. Men man er i ferd med å hoppe ned fra gjerdet.Vi ser stor interesse for grønn transport basert på strøm, ikke minst maritim elektrifisering og digitalisering.

Godt oppmøte på Nelfos Årskonferanse

Maktforskyvning
Vi står foran en stor maktforskyvning  i det norske kraftsystemet, fastslo Guttormsen.
-Utrullingen av AMS og tariffprising vil gi mer aktive sluttbrukere, og det vil gi nye behov og løsninger. Kundene vil møte tariffprisingen med å bestille batteri. Prosumeringen av strømkundene vil også utvikle seg videre. I noen land har man for eksempel tatt i bruk lokale strømbørser, hvor den enkelte strømkunde kan selge strøm til naboen. I Australia er et slik system allerede i drift.

-Det er også lansert en digital valuta, Solar Coin, som er utviklet spesifikt for kjøp og salg av solkraft uten bruk av bank eller energiselskap som mellomledd.

Kommer ikke utenom
Det er ikke en opsjon for bedriftene å styre utenom digitaliseringen, understreket Guttormsen.
-Fremtidens kunder er heldigitale fra fødselen. De bruker telefonen til alt, unntatt å ringe. De betrakter det som dårlig service dersom de må snakke med noen. De forventer å finne oss digitalt, og de forventer at ting skjer nå. Den som vil ha en sjanse i det nye markedet, må sørge for å henge med i svingene nå, konstaterte han.

-Nye spillere melder seg i markedet, og de forholder seg annerledes til kunden. Amazon, som startet som en bokhandel, utfører i dag installasjoner. Når de skal ut til folk og installere, er det kunden som bestemmer når de skal komme. IKEA, som er et svært godt merkenavn over hele verden, har solgt solceller og hjemmebatterier siden august i år i noen land. Hvem så for seg alt dette for tre år siden? Spurte han retorisk.

Ikke bare teknologi
Guttormsens innlegg innledet en lang og innholdsrik dag om digitalisering. Deltakerne fikk høre mer om alt fra digibygg til intelligente transportsystemer , endrede rammebetingelser og fremtidens kompetanse.
-Digitalisering er ikke bare teknologi. Det er å tenke på en annen måte når det gjelder både arbeidsprosesser og læring. Fremtidens bedrifter må være tilgjengelige digitalt, og de må ha digital kompetanse. De må ansette de unge menneskene som har denne kompetansen, konkluderte Guttomsen da han oppsummerte dagen.

Bekjempe useriøsitet Fra paneldebatten om seriøsitet. Fra venste Jon Sandnes BNL, Kristin Skogen Lund, NHO, Ove Guttormsen Nelfo og Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet

– Vi må bekjempe useriøsitet. Det ødelegger omdømmet og livsgrunnlaget til verdiskaperne vi er så avhengige av, sa Kristin Skogen Lund.

En undersøkelse viser at sju av ti selskaper opplever konkurranse fra useriøse bedrifter som et problem. For Nelfo-bedriftene er tallet åtte av ti. Tapt verdi kan være så høyt som fem prosent av BNP. En åpenbar konsekvens er at arbeidsplasser forsvinner.

Adm. direktør Jon Sandnes, BNL sa at det har blitt vanskeligere å avsløre useriøse aktører. De har blitt gode til å jukse med dokumentasjon. –Disse aktørene er blitt eksperter på å etablere en legal fasade.

Vi må vurdere strengere strafferammer, sa Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet.

Ove Guttormsen sa seg enig. -Det skal svi for dem som kjøper tjenester fra useriøse aktører.