Enklere å bygge bredbånds- og strømnett

Regjeringen endrer nå den såkalte ledningsforskriften. Dette vil gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg som strømnett og bredbånd i hele landet. De nye reglene vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.

Endringene skal dessuten bidra til å klargjøre hvilke plikter ledningseiere har i forbindelse med anleggsarbeidene og hvilke kostnader vegmyndigheten kan kreve å få dekket i forbindelse med saksbehandlingen. Det er også lagt stor vekt på å sikre vei og trafikantenes behov.

-Gravekostnader utgjør en stor andel av utbyggingskostnadene for bredbånd. Lovendringen gir både billigere nett, men ikke minst tydeliggjør ledningeiers rett til fremføring i offentlig vei. Dette er positivt både får energi- og bredbåndsbransjen, sier fagsjef ekom, Bjørn Fossum i en kommentar.

Les mer på regjeringen.no