Byggavfalls-konferansen 2018

Byggavfallskonferansen 2018 avholdes i Oslo kongressenter 31. januar og 1. februar. Arrangørene venter 300 deltakere når konferansen arrangeres for tiende år på rad. Hovedtemaene er materialgjenvinning og ombruk i praksis. 

Fremtidige rammebetingelser for byggavfall og hva de ulike aktørene må foreta seg for at EU-kravet om 70 % materialgjenvinning av byggavfall fra 2020 skal nås, vil bli viet stor oppmerksomhet. En arbeidsgruppe bestående av store statlige eiere, er blant dem som skal presentere hvordan de vil forholde seg til materialgjenvinning og ombruk i tiden fremover. Konferansen åpnes av Julie M. Brodtkorb, som ganske nylig overtok direktørstolen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, NGU, RENAS, Norsk Gjenvinning, Nelfo og RIF. 

Når avfall settes på dagsorden i dag, kan det fort bli litt for mange tomme fraser om sirkulær økonomi og grønt skifte. Konferansen setter derfor fokus på hva aktørene i bygg-, anlegg-, eiendom- og avfallsbransjen faktisk kan gjøre med problemet.

Program og påmelding her