Lønnsoppgjøret: Vi må sikre og skape arbeidsplasser

NHO mener årets lønnsoppgjør må gi en lavere lønnsvekst enn hos våre handelspartnere.

- Vi må ha en lønnsvekst som bedriftene kan tåle uten at det går på bekostning av de jobbene som finnes og evnen til å skape nye arbeidsplasser, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

LOs leder Gerd Kristiansen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund innledet årets lønnsforhandlinger mandag. Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix


I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Forhandlingene starter med kravoverlevering 6. mars, med påfølgende forhandlinger 9.-14. mars. Dersom partene ikke skulle komme til enighet, vil mekling sannsynligvis skje før 1. april.

Les mer på nho.no her