Sterk investeringsvilje i ekombransjen

Hele 32 prosent av omsetningen i markedene for elektronisk kommunikasjon gikk i 2016 tilbake til investeringer i bransjen. Det viser årsoversikten fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). I fibermarkedene var veksten særlig sterk, både når det gjelder investeringer og antall abonnementer.

4 milliarder i fibernett
I 2016 har tilbyderne samlet investert mer enn 10,7 milliarder kroner i elektroniske kommunikasjonstjenester og tilhørende infrastruktur. Det er nesten 1,8 milliarder kroner mer enn i 2015. Veksten er særlig stor i fibernett. Her utgjør investeringene bortimot 4 milliarder i 2016. Dette er en økning på nærmere 1 milliard kroner fra 2015.

Les mer på nkom.no her