Rekordsatsing på sykehjem

For å få bygget bedre og flere heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger, øker regjeringen tilsagnsrammen i Husbanken med ytterligere 2,15 milliarder kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Den totale rammen for 2017 blir dermed 5,124 milliarder kroner. Det tilsvarer rehabilitering og bygging av omtrent 3100 plasser.

-Stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologiske løsninger når nye plasser bygges og rehabiliteres, sier Vigdis Sværen. Det gir brukere med nedsatt funksjonsevne mulighet til et bedre liv, samt at tid frigjøres hos helsepersonell og gir de pårørende trygghet.

Les mer om velferdsteknologi her