Ny markedsrapport viser god vekst

Nelfos rykende ferske markedsrapport viser en vekst på 5,2 prosent i 2017 sammenlignet med året før, målt i faste priser. 

Samlet verdi av elektroarbeider er anslått til 57 mrd. kr i 2017. Prognosene for 2017 og 2018 viser en vekstrate på henholdsvis 4,6 prosent og 2,1 prosent.

Det er spesielt kraft- og energianlegg, samt en høyere byggeaktivitet, som trekker opp. Særlig positivt er nybygg boligmarkedet, der det ventes igangsettelse av minst 38 000 boliger i 2017, det høyeste tallet siden 1979. Elektromarkedet innen bolig vil dessuten øke etter at det nå er økt adgang til installasjon av elektrisk varmesystem.

Nybygg yrkesbyggmarkedet har også vært mer positivt enn vi så for oss i forrige rapport. I markedet for byggelektro er ROT-markedene robuste, både på bolig og yrkesbygg. Det som trekker ned er ytterligere reduserte investeringer på sokkelen, samt de ringvirkninger dette gir for offshore elektro og verftene. Det demper den totale veksten en god del, og slår kraftig ut for elektro på Vestlandet. Samtidig er det viktige lyspunkt ved at skipsverftene lykkes med andre markeder enn fartøy mot petroleumsvirksomhet.

Markedene for ekom og anlegg (industri, samferdsel mv.) fortsetter veksten fra historisk høye nivåer. 

Markedsrapporten er utarbeidet av Prognosesenteret for Nelfo.

Les markedsrapporten her (krever innlogg)