Digitalisering – utfordring og mulighet

Digitalisering krever ny kompetanse, både når det gjelder tekniske løsninger og på det forretningsmessige området. Nelfos årskonferanse setter søkelyset på hvordan Nelfo-bedriftene kan håndtere utfordringene digitaliseringen medfører. Hvordan utnytte mulighetene, hvordan øke kompetansen og hva kreves for å bli mer digital. Sjekk programmet her. Konferansen er fulltegnet.

På Svalbard tester Telenor, Andøya Space Center og Robot Aviation en norsk drone, som skal gi bedre kommunikasjonsdekning ved større hendelser og katastrofer på øya.

Samtidig melder Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om rekordhøye investeringer i fibernett. I fjor økte totalomsetningen for ekomtjenester i Norge til 34,4 milliarder kroner.

Droner som henter inn geodata. Visualisering av bygningen med VR og AR. Sikkerhetsarbeid med dataspill. Bygningsmaterialer merket med radiofrekvenssignaler for å lette logistikken. En borerobot som har boret 730 hull i taket, og ikke en eneste tegning på papir. Dette er noe av det Statsbygg har testet i sitt mest digitale byggeprosjekt noen gang, en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall på Gol for Statens vegvesen.

Digitaliseringsprosessen gir endrede rammevilkår, nye arbeidsprosesser, samspillkontrakter og tettere samhandling i verdikjeden. Her må Nelfo-bedriftene evne å ta en sentral rolle i totalprosjektmarkedet. Digitale byggeprosesser bidrar dessuten til å redusere arbeidskriminalitet og øke seriøsiteten. Digitale løsninger gir bedre kontroll.

Dette er den nye hverdagen. Nelfos årskonferanse skal prøve å gi svar på hvorfor digitaliseringen er så viktig, hvordan Nelfo-bedriftene kan håndtere de digitale utfordringene og hvilken kompetanse som er nødvendig for å være konkurransedyktig.

Atea-sjefen Michael Jacobs skal fortelle om verdens smarteste bygg som skal bli Norges sterkeste tech-hub. Ambassadør Egil Bredgaten i Telenor Norge skal trekke opp de store digitale linjene. Development manager Harriet Wright i SNC Lavalin skal snakke om kunstig intelligens og kompetansedirektør Are Turmo i NHO ser på hvilken kompetanse elektrobransjen har behov for i nærmeste fremtid.

Dette er noen av godbitene på årets viktigste konferanse for deg som vil være en viktig bidragsyter i vår digitale hverdag.