Nelfos Årskonferanse 2018

Nelfos Årskonferanse fokuserer på utfordringer og problemstillinger som bransjen og den enkelte elektrobedrift står overfor i årene fremover. 

Elektrobransjen er inne i enorm utvikling. Verdikjeden blir stadig mer digitalisert. Kundene driver utviklingen, samtidig som nye aktører melder seg på. Med endrede rammebetingelser, nye løsninger og press i marginene står bransjen overfor store utfordringer. Spørsmålet er hvordan vi skal håndtere dette og utnytte mulighetene. 

Årskonferansen ble første gang arrangert i 2017. Med over 200 deltakere og evalueringer som ga et tydelig uttrykk for at innhold og presentasjon traff spikeren på hodet, var nyskapingen en ubetinget suksess. Behovet for konkrete innspill på problemstillinger som de fleste i bransjen vil møte i de nærmeste årene er stort.

Sett av 6. november allerede nå! Da vil Nelfos Årskonferanse på nytt se inn i glasskulen. Vi setter søkelyset på viktige problemstillinger og utfordringer som påvirker elektrobransjen. Sentrale tema er økt digitalisering, trender, teknologiutvikling, smarte løsninger og kompetansekrav. Konferansen er fremtidsrettet med fokus på løsninger og vil ha som mål å gi konkrete innspill på gode veivalg for å kunne være konkurransedyktig.

Hvordan vil den digitale utviklingen påvirke elektrobransjen? Hvilke konsekvenser får dette for deg som leverandør og for dine kunder?  Hvordan forholder vi oss til økt digitalisering? Har bransjen den riktige kompetansen for å møte fremtiden?

Alt dette og mere til skal gi deg et innblikk i gode fremtidsløsninger og ikke minst hvordan dette vil påvirke næringen,deg og din bedrift. Ambisjonen er å gi underlag for hvilke valg som kan være fornuftig å gjøre på kort og lang sikt.  

Konferansen arrangeres 6. november på Hotel Bristol. Det er en dagskonferanse inkludert avsluttende festmiddag.