Ny konferanse: Nelfos Årskonferanse 2017

Den digitale fremtiden er her - Endring er blitt den nye normalen. At den teknologiske endringen skjer raskt, vet vi, men vi ser også en radikal endring når det gjelder forretningsmodeller.

Nelfos Årskonferanse er en nyskaping som blir gjennomført i Oslo den 7. november i år. Påmelding her.  Konferansen skal være fremtidsrettet med fokus på løsninger og tilrettelegge for nettverksbygging.

På Nelfos Årskonferanse 7. november ser vi inn i glasskulen og setter søkelyset på en del problemstillinger og utfordringer, og hvordan økt digitalisering påvirker elektrobransjen. Sentrale tema er smarte bygg, trender, teknologiutvikling og kompetansekrav. Konferansen skal også prøve å gi svar på strategiske veivalg for å kunne være konkurransedyktig.

Hvordan vil den digitale utviklingen påvirke elektrobransjen? Hvilke konsekvenser får dette for deg som leverandør og for dine kunder?  Hvordan forholder vi oss til økt digitalisering? Har bransjen den riktige kompetansen for å møte fremtiden?

Elektrobransjen er inne i enorm utvikling. Verdikjeden blir stadig mer digitalisert. Kundene driver utviklingen, samtidig som nye aktører melder seg på. Med endrede rammebetingelser, nye løsninger og press i marginene står bransjen overfor store utfordringer. Spørsmålet er hvordan håndterer vi dette og utnytter mulighetene. 

Alt dette og mere til skal gi deg et innblikk i løsninger for smarte hjem, byer og energiløsninger, smart infrastruktur for en utslippsfri og effektiv transportsektor. Og ikke minst hvordan vil dette påvirke næringen og deg og din bedrift. Ambisjonen er å gi underlag for hvilke valg som kan være fornuftig å gjøre på kort og lang sikt.  

Konferansen er 7. november på Hotel Bristol. Det er en dagskonferanse inkludert festmiddag, aperitiff og drikke til mat. 

Meld deg på her    Se programmmet her

Se video med Ove Guttormsen her

Utvalgte utstillere presentere relevante løsninger.