Kraftig vekst i nye boligprosjekter

Tilgangen på nye ordre for boligbygg var 48 prosent høyere i 1. kvartal 2017 enn i samme kvartal i fjor. Veksten var kraftig både for bygging av nye boliger og for rehabilitering av boliger, i følge SSBs ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet.

©Fotograf John Petter Reinertsen


Selv om det var vekst på slutten av 2016, var pågangen av nye ordre stor også i 1. kvartal 2017. Totalt økte ordretilgangen på nye prosjekter for bygg- og anleggssektoren med 28 prosent i forhold til i 1. kvartal 2016, målt i løpende kroner. Mens tilgangen av byggeprosjekter økte med 36 prosent, økte verdien av nye anleggsprosjekter med 15 prosent.

Ordrereserven for bygge- og anleggsnæringen var 13 prosent høyere enn i 1. kvartal 2016, målt i løpende kroner. Beholdningen av boligprosjekter steg med 35 prosent, mens beholdningen for næringsbygg hadde en mer beskjeden utvikling med 4 prosent vekst.

Les mer på ssb.no her