Fri oss fra fjernvarmefella

-Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet, skriver Tore Strandskog i Nelfo og Frank Jaegtnes i EFO i en helsides debattartikkel i Dagens Næringsliv i dag.

Foto: Morten Brakestad

-Vi bygger infrastruktur som krever biomasse og mer avfall i en tid hvor tilgangen til begge deler blir mindre. Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes – ikke forbrennes.

Nå må politikerne våkne før Norge havner i fjernvarmefella det er vanskelig å komme ut av.
Vi har tre klare anbefalinger til norske politikere:

-Pålegg Enova å avskaffe støtten til nye fjernvarmeanlegg
-Innfør en avgift på forbrenning av avfall
-Opphev tilknytningsplikten for fjernvarme

Les hele artikkelen her