Siste sjanse før sommeren

Et av Nelfoskolens mest populære kurs er kurset Plan – og Bygningsloven for elektrobransjen. 

Pågangen har vært så stor at Nelfoskolen har satt opp hele tre ekstrakurs før sommeren. Semesterets siste kurs går av stabelen 22. juni i Oslo og her er det noen plasser igjen.

Hvorfor så populært? Vi var innom kurset som ble holdt på Olavsgaard utenfor Oslo for å kjenne litt på stemningen. Her var det stinn brakke og kursdeltagere fra hele landet. Etter en prat med noen av dem, er gjennomgangstonen den samme:

I den store jungelen av forskrifter der det vanskelig å få med seg den fulle og hele oversikten. Vi har en el-tilsynslov med tilhørende forskrifter som har som formål å ivareta sikkerheten ved elektriske anlegg. Det er bestemmelser i Plan- og Bygningsloven og mange endringer i Byggteknisk forskift (TEK 10) som er svært viktig å få med seg. Å holde seg oppdatert er svært viktig i vår bransje og endringer skjer raskt. I en hektisk arbeids-hverdag er et kurs med varighet på en dag midt i blinken. Her får man med seg essensen av endingene i forskriftene. Det er duket for noe repetisjon, men også aha-opplevelser.

- Det er mye å forholde seg til i forskriften, sier fagsjef og kursleder Bjørn Fossum Vi håper kurset gir god innsikt og forståelse for de delene av byggeforskriftene som berører elektrobransjen. Vi går gjennom de sentrale temaene som sikkerhet ved brann, energieffektivisering og energiforsyning og FDV-dokumentasjon og sentral godkjenning. Etter endt kurs får deltakerne med seg mye kunnskap om krav og erstatningsansvar for vanlige installasjoner med de nye byggeforskriftene gjennom nye prosedyrer og nyttmateriell, samt krav i for i forskriftene som er relevante for installasjonsbransjen og Byggesaksforskriften (SAK10)

Meld deg på kurs her