Heftig debatt om fjernvarme

Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet, skrev Tore Strandskog i Nelfo og Frank Jaegtnes i EFO i en helsides debattartikkel  «Fri oss fra fjernvarmefella» i Dagens Næringsliv
10. mai.

Foto: Morten Brakestad

-Vi bygger infrastruktur som krever biomasse og mer avfall i en tid hvor tilgangen til begge deler blir mindre. Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes – ikke forbrennes.

Nå må politikerne våkne før Norge havner i fjernvarmefella det er vanskelig å komme ut av.
Vi har tre klare anbefalinger til norske politikere:

-Pålegg Enova å avskaffe støtten til nye fjernvarmeanlegg
-Innfør en avgift på forbrenning av avfall
-Opphev tilknytningsplikten for fjernvarme

Les artikkelen her

Fjernvarmeforeningen og Avfall Norge svarte to dager senere «Fjernvarme er sirkulær økonomi» og mener at å varme opp byene med ressurser som ellers ville gått tapt er fornuftig og fremtidsrettet og frigjør kraft til annet bruk.

Les innlegget her

Nelfo og EFO hevder i sitt tilsvar «Fjernvarme hindrer gjenbruk» at det er stor forskjell mellom Fjernvarmeforeningens definisjon av sirkulærøkonomi og definisjonen resten av Europa bruker. Europakommisjonen anbefaler å fjerne alle subsidier til forbrenning.

Les innlegget her

I innlegget fra direktøren for Renovasjonsetaten i Oslo Kommune  «Misvisende om avfallshåndtering» skriver han at forbrenning er en helt nødvendig del av infrastrukturen for sikker avfallsbehandling.

Les innlegget her

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo Kommune, hevder i sitt innlegg «Fjernvarme er et klimaverktøy» og er helt nødvendig på veien til nullutslippsbyen.

Les innlegget her

Nelfo og EFO skriver i sitt tilsvar, som foreløpig er det siste i debatten - at i Oslo har offentlige subsidier ført til så stor kapasitet i forbrenningsanleggene at det må importeres avfall fra utlandet. Støtte til avfallsforbrenning strider mot prinsippene i avfallshierarkiet som hele sirkulærøkonomien og visjonen til Avfall Norge bygger på.

Les innlegget her