Mer støtte til landstrøm

Enova deler ut 118 nye landstrøm-millioner. Stavanger, Ålesund, Bodø og Tromsø er bare noen av havnebyene hvor flere skip nå vil kunne forsynes med strøm fra land.

Foto: Enova

– Hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så landstrøm kan kutte store utslipp. Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor anlegg på land med tiden også vil lade skipene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

De nye tildelingene bringer Enovas totale satsing på landstrøm til godt over 300 millioner – så langt. Over 50 landstrømprosjekter langs hele kysten har fått støtte, blant dem hurtigrutekaiene i Tromsø, Trondheim og Ålesund. Enova-direktøren mener det er all grunn til å rose havnene for en offensiv tilnærming til elektrifiseringen av sjøtransporten.

En mulighetsstudie fra Siemens, Bellona, Nelfo og Elektroforeningen viser at landstrøm i de 28 største havnene vil kunne spare Norge for utslipp av 356.000 tonn CO2 i året. I tillegg kommer stor utslipp av NOx og partikler.

-Det er gledelig at det er stor interesse for Enovas støtteprogram og at flere havner elektrifiseres, sier næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog, i en kommentar.

-I tillegg til å realisere nødvendige utslippskutt, vil en styrket satsing på klimavennlig kysttrafikk skape nye markedsmuligheter for grønn verdiskaping. Dette er ikke bare god miljø- og klimapolitikk, men også god og lønnsom nærings- og sysselsettingspolitikk, sier Strandskog.

Neste konkurranse om støtte til utbygging av landstrøm utlyses nå. Søknadsfrist er 20. september, og Enova tar sikte på å offentliggjøre vinnerne innen nyttår.

Les mer om hvilke havner som får støtte her

Arendalsuka: Kan 5000 fiskebåter elektrifiseres?  Les mer om seminaret her