Sterk start på 2017 for byggenæringene

Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 1. termin 2017 i følge tall fra SSB. Dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent sammenlignet med samme termin året før.

Den sterke veksten i 1. termin 2017 har sammenheng med økt omsetning blant virksomhetene i næringen oppføring av bygninger. Denne næringen opplevde en økning på 11,2 prosent fra 1. termin 2016. Til sammenligning var økningen i næringen på 3,8 prosent fra 1. termin 2015 til samme termin 2016.

Les mer på ssb.no her