Innkjøpsmakt på en god måte

Næringsminister Monica Mæland hadde et møte med BAE-rådet tirsdag. Et viktig tema på møtet var offentlige anskaffelser. Rådet tok opp hvor viktig anskaffelser er for verdiskaping, arbeidsplasser og klima i tillegg til forskning og utvikling.

- Det offentlige kjøper varer og tjenester for 480 milliarder kroner hvert år. Jeg er opptatt av at vi bruker innkjøpsmakten på en god måte. Derfor er jeg glad for at vi har fått på plass nye anskaffelsesregler, sier Monica Mæland.

Hun peker videre på at forenkling har vært et viktig formål med det nye regelverket.

I tillegg kan reglene være med på å fremme viktige samfunnshensyn. Den nye loven skal legge til rette for mer innovasjon og bidra til seriøsitet og samfunnsansvar. Grønne innkjøp og bruk av lærlinger er to viktige områder. Det er viktig at alle aktørene forstår de nye reglene og bruker handlingsrommet. Samtidig oppfordrer jeg alle til å gi oss tilbakemeldinger dersom ting ikke fungerer, legger Mæland til.

Det er veldig bra at Næringsdepartementet er offensive og imøtekommende overfor byggenæringen. Det viser at departementet i større grad oppfatter vår næring som en del av sin politiske portefølje. Det er tydelig at dagens politiske ledelse opplever våre bransjer som et viktig bidrag til sysselsetting og verdiskaping og at vi spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, sier Tore Strandskog i en kommentar.