Ønsker installatørene sterkere på banen

På IEE konferansen, mente adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova at det er på tide å gi «det grønne skiftet» et konkret innhold. Han pekte på noe han mener er en god forretningsmulighet for elinstallatørbedriftene.

Vi lykkes først når de nye løsningene blir konkurransedyktige, fastslo Enova-direktør Nils Kristian Nakstad. Her sammen med Tore Strandskog, næringspolitisk dirketør i Nelfo. Foto: Laila Sandvold Macdonald

-Hvorfor tilbyr ikke installatørbedriftene seg å ta over drift av tekniske anlegg og styring av energiforbruk i borettslag og sameier, for eksempel? Og for offentlige bygg ligger det en god mulighet i Energisparing med resultatgaranti (EPC). 

-Enova ønsker at det skal være konkurransekraft i energieffektivisering. Vi lykkes først når nye løsninger blir  konkurransedyktige, fastslo han.


Tid for å knuse myter
Det er på tide å rydde vekk gammelt og hemmende tankegods, fastlo styreleder Frank Jaegtnes i IEE, Interessegruppen for energieffektivisering da han åpnet den sjette Energismarte bygg-konferansen 8. februar.

Årets konferanse har rekordoppslutning, konstaterte han. Hele 164 deltakere fylte konferansesalen på Hotell Arena i Lillestrøm. Jaegtnes var fornøyd med at det også var mer bredde i hvilke bransjer som var representert i salen.
 

10 TWh-spørsmålet
Konferansen tar utgangspunkt i spørsmålet om hvordan man kan nå Stortingets vedtatte mål om en reduksjon i energibruken på 10 TWh for eksisterende bygg. 

-Dette ser jeg som en vinn-vinn-situasjon, for virkemidlene ligger klare, sa Jaegtnes. Han var opptatt av å ta livet av en myte som har fått styre norsk tankegang i en årrekke.

-Det har lenge vært en vedtatt sannhet at økt verdiskaping er lik et lineært økende energiforbruk. Undersøkelser viser at det faktisk ikke er tilfelle. Videre har man gått rundt og fryktet knapphet på elektrisitet og vært bekymret for forsyningssikkerheten. Ser vi fremover, vil vi ikke få knapphet på elektrisitet, og forsyningssikkerheten er god. Dersom vi skal nå reduksjonsmålet, må vi legge alt gammelt tankegods av dette slaget bak oss.

En utfordrende virkelighet

Generalsekretær Nina Jensen i WWF ga en tankevekkende beskrivelse av jordklodens tilstand. Foto: Laila Sandvold MacdonaldGeneralsekretær Nina Jensen i WWF ga en tankevekkende beskrivelse av jordklodens tilstand. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Generalsekretær Nina Jensen i Verdens Villmarksfond (WWF) beskrev virkeligheten uten omsvøp.
-Dersom alle verdens innbyggere skulle leve og forbruke som en gjennomsnittsnordmann, måtte vi hatt tre jordkloder, konstaterte hun, og beskrev en klode hvor mennesket legger stadig mer under sine føtter og etterlater stadig trangere leveområder for våre medskapninger. Til og med World Economic Forum peker på klima-og miljøendringene som dagens største risiko for menneskeheten og verdensøkonomien, fortalte hun. -Over 65 prosent av det globale karbonbudsjettet er allerede brukt opp. Og mens resten av verden våkner, sover Norge. 


Energieffektiviseringsmarked på 8 milliarder
Stortingets energimål er for beskjedent, mente Jensen.
-Hvorfor skal vi stoppe ved 10 TWh? Hvorfor ikke sette et mål om 50 prosent reduksjon? Det ligger et marked der på 8 milliarder eller mer per år, og energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse kan gi 14 000 nye arbeidsplasser.

Fornybar-industrien er godt etablert. På verdensbasis er det nå flere ansatte i solenergi-bransjen enn i olje-kull-og gassindustrien til sammen, fortalte Jensen. Ting skjer raskt innen solenergi nå, understreket hun. I dag kan man få solceller integrert i fasader og takstein, og det er kommet inn nye aktører i bransjen som selger solenergi som en tjeneste, det vil si at forbrukeren slipper å gjøre investeringen selv.

-Det er like gode forhold for solkraft her i Norge som i Paris og München. Hvorfor ikke sette et mål om at Norge skal bli verdens første helelektrifiserte land? Jobb tverrfaglig for å nå målene. Slik jeg ser det, står vi overfor en vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon: Her er det det noe å hente for både naturen, byggebransjen, bank/finans, og dem som energieffektiviserer, sa Jensen.

De seks utstillerne hadde godt besøk på konferansens åpningsdag. Foto: Laila Sandvold Macdonald

De seks utstillerne hadde godt besøk på konferansens åpningsdag. Foto: Laila Sandvold Macdonald

Konferansen fortsetter 9.februar.