Konferanse med stort potensial

Energismarte bygg-konferansen har potensial til å bli en virkelig stor og betydningsfull arena for diskusjon av næringspolitikk og marked, fastslår næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

IEE har tre viktige oppgaver – drive aktiv markedsutvikling gjennom næringspolitisk arbeid, tilby aktuelle kurs og være møtearena for bransjen og kundene, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo. Foto: Laila Sandvold Macdonald

- Årets konferanse viste at det er en sterkt voksende interesse blant elinstallatørene for energieffektivisering. Det samme gjelder lokal strømproduksjon og lagring, sier han.

Nelfo er en av initiativtakerne til Energismarte bygg-konferansen, som arrangeres i samarbeid med Interessegruppen for energieffektivisering (IEE), Elektroforeningen (EFO) og Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

-Det var gledelig å registrere at vi hadde rekordhøy oppslutning om konferansen i år, og at hele verdikjeden var representert, både installatører, leverandører, rådgivere og kunder. Dette kan bygges videre ut, og bli en stor arena for bransjen totalt, sier Strandskog.

Gjennomslag
-Det var også gledelig å registrere at Nelfo begynner å få gjennomslag hos Enova. De ser at tilskuddsordninger er viktige også for elektrifisering innen transport, ikke bare i bygg. Og Nelfo er selvfølgelig fornøyd med at Enova-direktøren åpner for dialog om en revidering av enøk-ordningen. Det skal vi helt klart benytte oss av. Enova har også merket seg at det nå åpner seg nye markeder, noe som utfordrer en del etablerte forretningsmodeller. Det gir et betydelig utviklingspotensial.

Pinglete mål

WWFs Nina Jensen ga uttrykk for at regjeringens energimål på 10 TWh er for beskjedent.

-Jeg er enig i at målet er pinglete, sier Strandskog.

-Dette var et mål vi satte som utgangspunkt da vi startet arbeidet i Arnstadutvalget i 2010. Nå skriver vi 2017, og fortsatt har vi ikke fått skikkelig fart på målsettingene. I dag er 10 TWh ikke bare lavthengende frukter, men nærmest for nedfallsfrukt å regne, dersom man regner inn lokal energiproduksjon. Jeg tror nok Nina Jensen har rett i at det ligger et milliardmarked der ute, dersom man får litt mer fart på effektiviseringsmålene.

-Det var også svært positivt at WWF er så tydelige på betydningen av en elektrifisering av samfunnet, og på erkjennelsen innad i miljøbevegelsen av at elektrisitet til oppvarming også vil spille en viktig rolle fremover. Nå blir det viktig å få på plass teknologi og konkurransenøytrale tiltak på dette området.

Må rette blikket fremover
-Hvordan vil Nelfo jobbe med disse temaene fremover?

-I gode tider som vi har hatt lenge nå, med unntak av skip og offshore, kan det fort skje at bedriftene blir det jeg kaller «herjet av medgang». Det kan hindre dem i å løfte blikket og tenke på dagen i morgen, ikke bare dagen i dag. Nå må vi bygge kompetanse, for dette markedet dreier seg ikke like mye om å pushe produkter, som om rådgivning. Slike tjenester kan man ta bedre betalt for, og dermed få større marginer og lønnsomhet i prosjekter. Dette må Nelfo stresse stadig mer. Vi må få samtlige medlemmer til å ta dette inn over seg.

Kompetanse
-Nelfo må også jobbe mye kompetansepolitisk fremover, blant annet for å lette overgangen mellom fagområder. Vi bør ikke være så redde for å ansette nettkompetanse. Vi har vært litt konservative, og utelukkende rekruttert folk med fagbrev og/eller teknisk fagskole. Det er ikke noe galt med en slik bakgrunn, men fremover vil vi også trenge mer ingeniørkompetanse. Det gjelder også de små og mellomstore bedriftene, ikke bare de store. Ingeniørkompetanse blir spesielt viktig med tanke på prosjektering.

-Hvordan ser du for deg IEEs rolle i fremtiden?

-IEE blir stadig viktigere. Gruppen har tre spesielt viktige oppgaver: Å tilby økt kompetanse gjennom kurstilbud, drive aktiv markedsutvikling gjennom næringspolitisk arbeid, og være møtearena for bransjen og kundene.

-Hvordan ser du på den videre utviklingen av Energismarte bygg-konferansen?

-Nå trenger vi å utvide bredden av deltakere. Vi ønsker å få med aktører fra både maritim og landbasert transport, blant annet. I tillegg er jeg sikker på at energientreprenørene også ville ha glede av disse konferansene. Potensialet er stort, men vi må bygge sten for sten.

Fagsjef næringspolitikk i Nelfo, Vigdis Sværen (t.h.) var primus motor for konferansen, og kunne konstatere rekorddeltakelse. Foto: Laila Sandvold Macdonald