Kompetansekrav og ansvarsrett - overgangsordning videreføres

Regjeringen, med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen, har nå innsett at det trengs en ryddejobb for å få avklart hvilke kompetanse- og kvalifikasjonskrav som skal stilles til sentral godkjenning. Det er nå besluttet å forlenge overgangsordningen for foretak som har sentral godkjenning fra før, og som søker fornyelse. Overgangsordningen gjelder nå frem til 1. januar 2020. Det betyr at reglene for utdanning og praksis ved fornyelse vil gjelde som før 1. januar 2016. Samtidig nedsettes et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se helhetlig på eksisterende verktøy for å sikre god byggkvalitet og forsterket arbeid mot useriøse aktører.

-Dette er i og for seg gode nyheter, men det er synd at dette skal ta så lang tid. Det viktigste er at det skjer, fremholder næringspolitisk direktør i Nelfo, Tore Strandskog. Nelfo tok opp bekymringen om manglende fremdrift og avklaringer i denne saken med en samlet kommunalkomite 26. oktober. Les nyhetssak.

– Ett av de viktigste signalene er at Regjeringen nå innser at man også er nødt til å vektlegge realkompetanse, noe som sto helt sentralt da byggenæringens egen ekspertgruppe la frem sitt forslag overfor myndighetene om nye kvalifikasjonskrav. Som kjent var Nelfo medlem av denne ekspertgruppen, og et hovedpoeng her var også at elektroinstallatørvirksomhet skulle bli fullt ut kvalifisert som både utførende og prosjekterende i alle tiltaksklasser (brann og ledelys), og da med basis i FEK - Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr – vedtatt av DSB (Justisdepartementet), forteller Tore Strandskog.

- Nelfo vil nå sende et eget brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og be dem foreta en samhandling mellom kvalifikasjonsregelverket i FEK og tilsvarende regelverk i Plan- og bygningsloven, som administreres av DiBK/KMD, sier Strandskog.

Det som fortsatt er uløst er de bedrifter som søker sentral godkjenning for første gang. De må fortsatt tilfredsstille de nye reglene og kravene som ble nedfelt 1. januar 2016. Alternativet for disse er erklære ansvar for hver jobb. –Her har KMD varslet en begrenset høring ut på nyåret for å finne frem til hvordan man også her skal kunne finne en løsning, forteller Strandskog. – Det trengs ikke nødvendigvis å ta drøye to år å finne frem til en løsning for disse bedriftene – ikke hvis forståelsen er til stede hos myndighetene. Det tror jeg det nå er.

Det som er positivt er at myndighetene nå endelig har lyttet til byggenæringen. Det skal som nevnt nedsettes en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal søke å rydde opp i de ulike problemstillingene og finne frem til praktiske og gode løsninger. – Det er fortatt en del uløste problemer, men vi beveger oss nå i riktig retning, understreker Strandskog.

Overgangsordningen som nå forlenges, gjelder kun for kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.

Les mer på regjeringen.no her

Les Nelfos brev til KMD her