Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Etter et år med planarbeid og bred involvering av aktørene, er byggenæringen og avfallsbransjen klar med sin fjerde nasjonale handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP4) siden 2001. Bak NHP4 står 15 sentrale organisasjoner og etater i byggenæringen, blant dem Nelfo, og avfallsbransjen som samarbeider gjennom NHP-nettverket. 

– Hovedmålet i planperioden er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering, sier leder av NHP-nettverket Rannveig Ravnanger Landet fra BNL.

Byggenæringen har allerede nådd høye gjenvinningsmål siden oppstarten av arbeidet. Summen av material- og energigjenvinning har ligget mellom ca. 80 og 86 prosent i flere år og stadig mer av det farlige avfallet kommer inn til godkjente mottak.

-Som i tidligere planer er gjenvinning og forsvarlig håndtering av farlig avfall viktige temaer. I tillegg går vi dypere inn i den sirkulære økonomien og skal ha oppmerksomheten mer rettet mot materialgjenvinning, avfallsforebygging og minimering av de totale avfallsmengdene, sier Landet.

Les mer og last ned planen på byggemiljo.no