Forlik i sak om politisk streik

LO og NHO er enige om forlik i sak om politiske demonstrasjonsaksjoner. Bakgrunnen for saken er at Oslo bygningsarbeiderforbund i november varslet NHO om at de oppfordret til politisk demonstrasjonsaksjon mot bruk av bemanningsbyråer. Aksjonen ble gjennomført 15. november og varte i to timer.

NHOs syn er at en enhet som ikke er tariffpart, ikke har anledning til å varsle politisk demonstrasjonsaksjon slik at den enkelte arbeidstaker fritt kan forlate arbeidet - dette vil da være skoft. En forening som ikke har tariffavtale har ikke adgang etter Hovedavtalen til å varsle politisk demonstrasjonsaksjoner. NHO varslet derfor at saken ville bli tatt inn for Arbeidsretten.

-Dette er en viktig tydeliggjøring. Varsling er oppfylt når den enkelte klubb som ønsker å slutte seg til en politisk demonstrasjonsstreik varsler bedriften, sier Cathrine Aspestrand, direktør arbeidslivseksjonen i Nelfo i en kommentar. 

Les mer på nho.no