I villrede om fjernvarme

-Vi må legge til rette for mer fjernvarme fordi det bygges mye vindkraft i Europa, skriver professorene ved NMBU Torjus Bolkesjø og Erik Trømborg. -Det er en særdeles dårlig idé, skriver Tore Strandskog i Nelfo.

Foto: Morten Brakestad

Med økt bruk av vindkraft trengs løsninger som kan kompensere for svingningene i produksjonen. Det må derfor legges til rette for mer fjernvarme, i følge professorene.

Fjernvarme er Norges mest subsidierte energiløsning og er et eksempel på at det ikke er rasjonelt å subsidiere og regulere inn politisk foretrukne energiløsninger. Vi har et kjempepotensial for å øke reguleringsevnen i eksisterende vannkraftverk, skriver Tore Strandskog i Nelfo.

Les innlegget til Bolkesjø og Trømborg her

Les Strandskogs innlegg her