Elektrifisering kan halvere utslippene

Utslipp av CO2 fra kystfiskeflåten i Norge kan reduseres med 207.000 tonn per år (ca. 50%) ved å ta i bruk moderne teknologi med batterihybrid fremdriftsløsning. Dette kommer frem i en studie som ble lagt frem på Arendalsuka i dag av Siemens, Nelfo, EFO og Bellona.

 

Vi har over 5000 fiskefartøy i Norge. Det er i studien tatt utgangspunkt i den norske kystfiskeflåten som består av ca. 3.000 fiskefartøy mellom 9 og 15 meters lengde. Denne fartøygruppen egner seg meget godt for elektrifisering. Gjennomsnittsalderen på flåten er hele 29,4 år og de samlede utslippene er ca. 420.000 tonn CO2 og ca. 2.900 tonn NOx per år.

En slik omlegging gir positive ringvirkninger for norsk verftsindustri og lokalsamfunnene, med potensiale for 3.000 nye varige arbeidsplasser fordelt langs hele norskekysten, og et potensial på sum investeringer (bestillinger) for verftene på drøye 2,5 milliarder kroner i året

Fornyelse av kystfiskeflåten og mer moderne fartøy

Elektrifisering av kystfiskeflåten er god politikk før økt verdiskaping, teknologiutvikling og mange nye grønne arbeidsplasser, sa næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

-Sett fra Nelfos ståsted er elektrifisering av fartøyer som brukes i kystflåten og i havbruksnæringen i tillegg til landstrøm svært god miljø- og klimapolitikk, sa Tore Strandskog i Nelfo under presentasjonen av studien.

-Det er også god politikk før økt verdiskaping, teknologiutvikling og mange nye grønne arbeidsplasser. Norge har i dag et betydelig overskudd av fornybar energi.

Norge har kanskje verdens beste kompetansecluster innen maritim industri og næring. Vi kan hele verdikjeden. Norsk verftsindustri er også best i klassen når det gjelder kompetanse innen elektrifisering. Norge har hele verdiskapingen i verdikjeden for både fiskeri og havbruk.

Økt innlandsetterspørsel etter skipselektrifisering vil utvikle et solid og godt hjemmemarked. Dette er en viktig forutsetning for å utvikle et eksportmarked. Vi har nå anledning til å utvikle en ny maritim kompetanse på et område, som også internasjonalt vil bli stadig mer etterspurt.

En viktig forutsetning for økt elektrifisering av maritim sektor er selvsagt utvikling av landstrøm. Mye har skjedd på dette området siden i fjor, og ikke minst Enova har bidratt med betydelige midler. Det popper opp landstrømanlegg langs hele kysten. Det er viktig at denne satsingen fortsetter. Men vi trenger fortsatt en nasjonal plan, og økt nasjonal finansiering. Vi trenger fortsatt politisk vilje til å satse i samarbeid med næringslivet i tillegg til økt nasjonal finansiering, avsluttet Tore Strandskog.

Tore Strandskog sammen med Kjell Ingebrigtsen, leder av Fiskarlaget og Ronny Berg, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.
Fra venstre Per Øyvind Voie, EFO, Ronny Berg, NFD, Kjell Ingebrigtsen, Fiskarlaget, Odd Moen, Siemens, Jan Kjetil Paulsen, Bellona, Tore Strandskog, Nelfo, Frank Jaegtnes, EFO og Ola Elvestuen,Venstre.

Se opptak av frokostmøte her

Les pressemelding her
Les studien her