Økt omsetning for bygg og anlegg i 2016

Den totale omsetningen for virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner – 23,5 milliarder mer enn året før. Dette tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent viser tall fra statistikken. Elektrisk installasjon, VVS og annet installasjonsarbeid viser en økning på 8,8 prosent.


Omsetningsveksten i bygg og anlegg har vært stabil de siste fire årene med en årlig vekst mellom 5,0 og 6,8 prosent. Siden bunnivået i 2010 har den årlige omsetningen økt med 161,7 milliarder kroner, som tilsvarer en vekst på 58,7 prosent.

Les mer på ssb.no