Elkontroll – et stort og viktig marked for Nelfos medlemmer

Vi jobber hele tiden for å styrke elkontrollens rolle i elsikkerhetsarbeidet. Her ligger det et stor marked for våre medlemsbedrifter. 

Foto: ©Fotograf John Petter Reinertsen/iStockPhoto

Periodisk kontroll
Periodisk kontroll med det elektriske anlegge er et uttalt mål fra myndigheter, forsikringsselskaper, de profesjonelle tilbyderne og ikke minst ansvarsbevisste eiere av elektriske anlegg. Elkontroll er et positivt og aktivt tiltak for å sikre opprettholdelse av kvaliteten på elektrisk utstyr, samt avdekke feil og mangler som har oppstått som følge av intensiv bruk.

Nelfo skal bidra til å løfte frem elkontroll etter NEK 405-serien som en naturlig del av våre medlemmers tjenester, sier administrerende direktør Ove Guttormsen.

NEK 405-serien er en viktig sak for våre medlemmer og er med på å styrke markedet for elkontroll. Markedet er enormt, så her er det mye å hente!

Potensielle kunder er byggforvaltere, kunder av forsikringsselskaper som ønsker rabatt etter kontroll og avviks-lukking, landbruket, byggeiere, borettslag/sameiere, offentlig forvaltning m.flere

Kontroll av elektriske anlegg i næringsbygg forutsetter gode kunnskaper om gjeldende regelverk og om hva som skal til for å for å gi sikker strømforsyning med tanke på brann-, person- og driftssikkerhet.

Elkontroll-kurs i Nelfoskolen
-Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta elkontroll-kurs via Nelfoskolen, sier fagsjef i elsikkerhet, Bjørn Sørensen. Nelfo har fått positive tilbakemeldinger på kursene

Det trengs fagfolk med tilstrekkelig kunnskap om elkontroll og hvilke farer som kan oppstå etter en tids bruk av anlegg.

Eksamen
Etter bestått eksamen og mottatt eksamensbevis ansees elkontrolløren kvalifisert til å foreta kontroll i henhold til NEK 405
 
Elkontrolløren – en solid fagutdanning.
Elkontrolløren skal ha fagbrev og minst tre års erfaring som fagarbeider. Videre må elkontrolløren ha bestått eksamen som nevnt over for å dokumentere spesiell kompetanse i elkontroll  

Faglig ledelse
Kvalifikasjonsforskriften stiller krav til faglig leder for en virksomhet som skal drive elkontroll. I praksis vil dette være en kandidat med kvalifikasjoner tilsvarende elektroinstallatør. Faglig leder vil bidra til at utførelse av elkontroll opprettholdes på et høyt faglig nivå og vil være en naturlig sparringspartner for elkontrolløren. Kravene til faglig leder i NEK 405-serien er i samsvar med myndighetskravene.

Se Nelfoskolens kurs om elkontroll