Gjennomslag for landstrøm i Oslo havn

Bystyret i Oslo ber Byrådet om snarest og senest i løpet av 2017 legge frem en handlingsplan om hvordan Oslo kommune kan sørge for at alle skip som anløper Oslo havn på sikt benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.


-Dette er en gledelig og viktig seier for miljøet i Oslo. Skip som ligger i havn har like store partikkelutslipp som hele den norske personbilparken. I tillegg kommer store mengder NOx og CO2. Nelfo har, sammen med Bellona, EFO og Siemens, jobbet for et slikt vedtak i Oslo Kommune, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog.

En mulighetsstudie som de fire organisasjonene lanserte på Arendalsuka i år, viser at landstrøm vil kutte disse utslippene og i tillegg være økonomisk bærekraftig.

-Sett fra Nelfos ståsted er landstrøm og elektrifiseringen av skipsfarten ikke bare god miljø– og klimapolitikk, men også god og lønnsom nærings- og sysselsettingspolitikk, sier Strandskog.

Oslo Bystyre ber videre Byrådet ta initiativ overfor fergerederiene for å avklare hvordan utenlandsfergene raskest mulig kan ta i bruk landstrøm. Siktemålet er at utenlandsfergene skal benytte landstrøm senest fra 2020. Dette omfatter også cruiseskip der man ber om et initiativ til samarbeid med andre norske og nordeuropeiske anløpshavner for cruiseskip, med sikte på å stille felles krav om landstrøm. Driften av virksomheten ved Oslo havn må også gjøres utslippsfri. Målet må være å gjøre Oslo havn til et sentralt miljøknutepunkt i Oslos varetransport. 

Byrådet bes gjennomføre et nytt anbud som stiller krav om nullutslipp når eksisterende kontrakt for fergene som betjener øyene i indre Oslofjord går ut i 2018. Målsettingen er også at driften på Nesoddensambandet skjer med nullutslippsteknologi.

Det kan nevnes at Color Line har hatt landstrøm siden 10. november 2011 og med landstrømanlegg i Sandefjord i 2017, vil Color Line ha landstrøm i alle sine norske havner, Oslo, Kristiansand og Larvik.

Les protokollen fra Oslo Bystyre her