Yrkesskade og gruppelivsforsikring

Yrkesskadeforsikring
Bransjen har mindre skader enn antatt, og dette slår ut i gode tilbud på yrkesskadeforsikringen.  Der alle andre G-regulerer og øker premiene med 5 – 10 prosent gjør Nelfo Forsikring det motsatte, og setter premiene ned for 2014 med henholdsvis 15 prosent for elektrikere og 10 prosent for kontoransatte.

Alle bedriftene som allerede er med i ordningen får i disse dager denne nyheten. Det er kun nødvendig å gi tilbakemelding om endring i antall ansatte. De som ennå ikke har vurdert dette tilbudet bør gjøre det. Her er det penger og spare!

Bestillingsskjema for yrkesskadeforsikring kan du laste ned her 

 Gruppelivsforsikring

Bransjen har etterspurt gruppelivsforsikring for sine ansatte. Dette er et forsikringstilbud som er mye billigere å kjøpe gjennom kollektive ordninger enn privat.  Nelfo Forsikring har nå forhandlet seg fram til en kjempepris for en slik dekning.  Dekningen er basert på enkelhet, og at det ikke skal være nødvendig med helse attest osv.  For 50 øre timen får medlemmene mulighet til å få til en dekning for hver av sine ansatte på 10G (10 x grunnbeløpet = 852.450,- for tiden).  Dette er et godt tilbud fra bedriften til sine ansatte. 

Dekningen kan sammenlignes med det som bankene i sin tid kalte «gjeldsforsikring», og er med å dekke de etterlatte ved død.  Den er også et verdipapir i forhold til ansattes evne til å oppta gjeld og gode kredittvilkår.

Bestillingsskjema for gruppelivsforsikring laster du ned her