Nelfo Forsikring: Spesialtilpasset og billigst

Nelfo tilbyr medlemmene en skreddersydd forsikring til en svært gunstig pris.

Jens Lysøe og Gunnar Aalde, dere har vært med siden etableringen av Nelfo Forsikring -dere garanterer billigere forsikring?
Ja, det er riktig. Vi garanterer at kunder som går over til Nelfo Forsikring får rimeligere forsikring hos oss enn de har, forutsatt normal skadestatistikk.

Hvordan er det mulig?
Det er hovedsakelig to forhold som gjør dette mulig. Nelfo Forsikring baserer seg på storinnkjøp av forsikring. Vi skaper konkurranse blant forsikringstilbyderne, slik at vi alltid får de beste betingelsene. Vi har drevet med dette noen år og fått stor oppslutning fra medlemmene. Det gir en stor portefølje og et stort premievolum. Grunn nummer to er at våre medlemsbedrifter har en god skadestatistikk. I tillegg benytter vi noen av Norges beste meglere med lang erfaring fra forbund og foreninger, som gjør at de kjenner markedet godt.

Hvilke forsikringstyper inneholder Nelfo Forsikring?
Nelfo Forsikring tilbyr fullt produktspekter med alt av forsikringer en medlemsbedrift trenger.

Hva med vilkårene, er de sammenlignbare med en hvilken som helst annen forsikringsavtale?
Vilkårene er spesialtilpasset og utvidet for å dekke vår bransjes behov best mulig. For de fleste bedrifter vil et bytte til Nelfo forsikring bety en økning i dekningsomfanget. Ta bilforsikring for eksempel. Nelfo Forsikring har en del tilleggsdekninger inkludert i sitt produkt. Det er ubegrenset kjørelengde, ingen unntak/tillegg for yngre sjåfører, leiebildekning er inkludert og vi dekker inntil kr. 50.000,- for verktøy/varer i bil. Dette finner man ikke i en standard bilforsikring.

Hva er viktig for en medlemsbedrift å tenke på når det gjelder forsikringer?
Det viktigste er pris og der viser vi gang på gang at vi har lavest pris. Men vilkårene er også et viktig område, og våre vilkår er tilpasset medlemsbedriftenes behov. I tillegg er god tilgjengelighet for spørsmål og rådgivning viktig.

Betydningen av rådgivningsrollen blir ofte undervurdert. Ofte ser vi at bedrifter er feil forsikret og har unødvendige dobbeltdekninger. Når man blir med i Nelfo Forsikring, bistår vi med å rydde opp i dekningen. Denne rådgivningen er helt gratis for kunder som er med i ordningen og betyr mye hvis uhellet først er ute.

Hva skiller Nelfo Forsikring fra andre forsikringer?
Våre forsikringer er spesialtilpasset medlemsbedriftenes behov. Nelfo kjenner elektrobransjen godt. Vi tester / konkurranseutsetter hele porteføljen i markedet med jevne mellomrom og gjør felles innkjøp for en homogen gruppe, som gjør at vi kan holde en lav og konkurransedyktig premie. Nelfo Forsikring er i tillegg enkel å nå – tilgjengeligheten er viktig.

Ta kontakt for et uforplikende tilbud:

Les mer om Nelfo Forsikring.