Moms på kjøp og montering av ladeboks

Skatt øst har slått fast at det skal beregnes merverdiavgift på kjøp og montering av ladeboks/hjemmelader til elbil. Slikt utstyr anses ikke som en integrert del av bilen og omfattes ikke av fritak. For utgifter til tjenester knyttet til utbedring/tilrettelegging av bilkjøpers elektriske anlegg hjemme skal det også beregnes merverdiavgift.

-Vi har fått en del tilbakemeldinger fra en del av våre medlemsbedrifter som har rapportert ulik praksis hos bilforhandlere ved kjøp av elbil. Vi ser positivt på denne avklaringen fra Skatt Øst som vil skape like konkurransevilkår, sier Jon-Steinar S. Hanstad, fagsjef elektroteknikk i Nelfo, i en kommentar

Les brevet fra Skatt Øst her

Les om saken på vg.no her