Hele verdikjeden deltar på konferansen Energismarte Bygg

Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i Nelfo, forteller at Energismarte Bygg-konferansen i februar neste år er nummer seks i rekken. 

Den er et samarbeid mellom Interessegruppen for energieffektivisering (IEE), Nelfo, Elektroforeningen (EFO) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).  

- Tradisjonelt har vi vært opptatt av å bygge kompetanse i elektrobransjen. I år har vi også invitert rådgivere og eiendomseiere og -driftere. For tiden skjer det mye med rammebetingelsene. Derfor er tiden moden for å gjøre konferansen til en møteplass, der leverandørene og elinstallatørene møter kundene sine. Da får vi hele verdikjeden. 

- Hva er målsettingen med konferansen i år? 

- Først og fremst ønsker vi å gjøre det vedtatte nasjonale energieffektiviseringsmålet håndgripelig. Det sier ikke elinstallatørene så mye at Norge skal redusere energiforbruket med ti TWh. Enkelt oversatt betyr det at alle bygg må bruke mindre energi. Det er nok for elinstallatørene å se seg litt rundt i eget nærmarked, så ligger potensialet der.  

- Det trengs gode løsninger for energibruk, smarte bygg, solenergi og elbillading. Dette er et marked også andre bransjer er interessert i. Derfor skal konferansen inspirere elinstallatørene til å ta tak i mulighetene som ligger der.  

Les mer og meld deg på konferansen Energismarte Bygg her. 

Se programmet til konferansen. 

Med deg på konferansen her