Elsikkerhet i landbruket – nytt kurs

Brann i driftsbygninger i landbruk har ofte elektrisk årsak. Hele 70 % av branntilfellene i landbruksinstallasjoner skyldes elektrisk feil. Nelfo jobber aktivt for å forebygge feil i elektriske anlegg og forhindre branner i landbruket.

Som et ledd i dette arbeidet har Nelfo utviklet et eget kurs for medlemmene med fokus på dette viktige temaet. Kurset omfatter gjennomgang av forskriftens (FEL) krav, NEK 400-705 installasjoner i landbruks- og/eller hagebruksområder og teknisk spesifikasjon NEK 400 landbruk.  Undervisningen er basert på forelesning og oppgaveløsning individuelt og i grupper. Kurset kan tilrettelegges for bedriftsintern opplæring.

Se video om kurset her

Les kursinformasjon her

Kursdatoer, sted og påmelding her