Ny rapport: stort marked for velferdsteknologi

Teknologien implementeres i bygg og boliger. NELFO og Norsk Teknologi ser et stort markedspotensial for sine medlemsbedrifter. Det er de som kan designe og implementere gode og funksjonelle løsninger i omsorgsbygg og boliger.

På oppdrag fra NHO og Helsedirektoratet, har Damvad laget en utredning om markedet for velferdsteknologi i Norge. I tillegg til å gjøre en grundig analyse av dagens marked, har Damvad laget tre scenarier for en mulig utvikling basert på om samfunnet og omsorgssektoren lykkes i å ta teknologien i bruk.

I følge Damvads rapport er bygg- og anlegg den andre største næringen i antall sysselsatte i velferdsteknologimarkedet i dag. - Teknologien implementeres i bygg og boliger, og Norsk Teknologi og NELFO ser et stort markedspotensial for sine medlemsbedrifter. Det er de som kan designe og implementere gode og funksjonelle løsninger i omsorgsbygg og boliger, sier fagsjef i Velferdsteknologi Vigdis Sværen.

Damvad estimerer at markedet i dag på 27 mrd kroner sysselsetter omtrent 10 000 personer.  I sitt mest positive scenario mener Damvad dette kan vokse til 37 000 sysselsatte.

Etterlyser tydeligere rammebetingelser
NELFOs medlemsbedrift EveryCare deltok på lanseringsseminaret og fortalte om sin satsing på velferdsteknologi. Thomas Wærner, som er forretningsutvikler i EveryCare pekte på behovet for tydeligere rammebetingelser og retningslinjer, blant annet for standardisering og personsikkerhet.

Wærner bemerket også at kommunene har lav bestillerkompetanse og etterlyser informasjon om hva Staten og kommunene ønsker for fremtiden.

Vigdis Sværen, NELFO og Thomas Werner og Lene Økern, EveryCare

Andre anbefalinger:

Åpne standarder
IT-leverandører i bransjen påpeker at fremtidens løsninger må være basert på åpne standarder og etterlyser nasjonale føringer i dette arbeidet.

Skattefradrag for Smarthus?
For å øke investeringsviljen i velferdsteknologi fra privatpersoner, foreslås det økonomiske incentiver som skattefradrag til for eksempel investeringer i Smarthus-teknologi. Man kan tenke seg en tilsvarende løsning som Enova-tilskuddet til ENØK i bolig.

Husbankens rolle
Husbanken må spille en sentral rolle i arbeidet for å øke investeringsviljen i velferdsteknologi. Husbankens tilbud og støtte til teknisk infrastruktur i boliger må opprettholdes og synliggjøres mer enn hva tilfellet er i dag, fastslår rapporten.

Les rapporten - Markedet for velferdsteknologiske løsninger

Last ned DAMVADs presentasjon om markedspotensialet for velferdsteknologi