Hør innslag om velferdsteknologi på NRK

-Velferdsteknologi gir trygghet og sikkerhet slik at eldre kan bo hjemme lengst mulig, samtidig som de som utfører omsorgstjenester får en enklere hverdag, sa fagsjef Vigdis Sværen på NRK Østlandssendingen i morges.

-Det finnes mange løsninger på markedet som har vært i bruk relativt lenge og det utvikles stadig nye. Et eksempel er sensorteknologi som utløser en alarm hvis noe unormalt skjer. Det er viktig at løsningene snakker sammen og fungerer sammen. Helsedirektoratet har fått et nasjonalt ansvar for å utvikle standarder på området.

Det er viktig at kommunene legger til rette for velferdsteknologi i planleggingen av omsorgsboliger. Det er lurt å snakke med omsorgstjenesten om behovene, sa Sværen.

Hør innslaget her