Mars

NYHET | 31.03.2015

Tilknytningspunkt for elnett som utføres i henhold til NEK 399-1 vil oppfylle relevante elsikkerhetskrav i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) og NEK 400:2014

NYHET | 27.03.2015

Det er enighet i forhandlingene mellom NHO - LO og NHO - YS. Rammen for mellomoppgjøret er at det ikke vil bli gitt et generelt kronetillegg. Det gis 1,75 kroner i lavlønnstillegg.

NYHET | 24.03.2015

Alle byggenheter av en viss størrelse må ha energioppfølgingssystem (EOS), fastslår eiendomssjef Bjørn Nygård i eiendomsutviklerselskapet Avantor AS.

NYHET | 24.03.2015
VARSLERE. Bas Børre Slettebø (t.v) og elinstallatør Øyvind Slettebø i Slettebø Elektriske frykter svært alvorlige hendelser ved Oslo universitetssykehus Ullevål om det ikke snarest blir gjort betydelige utbedringer av det elektrotekniske anlegget ved sykehuset ©Fotograf John Petter Reinertsen
NYHET | 23.03.2015

Kjøpesenter med Breeam Outstanding-sertifisering, markedsanalyse for energieffektivisering, Nelfos fagkonferanse, nye versjoner av Eldata og Eltilbud og nytt EU-direktivet om utrulling av ladeinfrastruktur for elbiler. Dette er saker fra Elmagasinet i mars.