Nye FSE-kurs for nett: høy-og lavspenning

Nelfos nye fse-kurs finnes både for høy- og lavspenning og er tilrettelagt for bygg- og anleggsbransjen og spesielt for elektrofagarbeidere og annet personell som arbeider på eller nær ved elektriske installasjoner.

Bestill FSE-kurs her

- De nye fse-kursene har det samme innholdet, men måten de presenteres på er helt ny. Opplæringen er levendegjort med videoer, intervjuer, bilder og tekst, oppgaver og en sluttest, sier Åge Lauritzen, fagsjef for nettbasert opplæring i Nelfo.- Det nye kurset er utviklet i samarbeid med Munio i Tønsberg, og vi er veldig stolte av sluttresultatet, 

Fleksibilitet
- Nettbasert undervisning egner seg godt for teoretisk opplæring i fse. Bedriften kan, ved å benytte seg av nettbasert undervisning, på en bedre og mer fleksibel måte planlegge opplæringen. Kursene gjennomføres på nettbrett og/eller PC.

Vi tilbyr hele seks nye kurs: fse lavspenning, fse høyspent og fse kombi høy/lav. Alle kursene finnes både på norsk og engelsk.

Mange bedrifter gjennomfører fse-opplæring i plenum hvor de ansatte deler erfaringer og diskuterer ulike problemsstillinger knyttet til sikkerhet og HMS. 
- Denne type bedriftsintern opplæring er svært nyttig og vi ser på nettkursene som et viktig supplement til for eksempe bedriftsinterne kurs. For å sikre at alle ansatte gjennomgår årlig opplæring, er nettkurs et alternativ, sier Lauritzen.

Lisenser og kursbevis
Den i bedriften som har ansvar for fse-opplæringen kjøper lisenser i vår nettbutikk og fordeler disse etter behov til de ansatte. Når kurset er gjennomført og bestått, kan den enkelte skrive ut kursbevis som sikrer den nødvendige lovpålagte dokumentasjonen.

Om fse-opplæring
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) pålegger elektrofagarbeidere og annet personell som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå fse-opplæring minimum hver 12 måned.

Hensikten med opplæringen er å bidra til å unngå skader på mennesker, utstyr og anlegg ved arbeid på elektriske anlegg. Kurset ivaretar myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering.

Her finner du en demo av nettkurset

Vi samarbeider med Munio om distribusjon av våre nettkurs.
Bestill fse-nettkurs her (NB: registrer en bruker og få eget brukernavn og passord)

Her finner du Informasjon om vår FSE-startopplæringspakke som kan brukes til bedriftsintern opplæring