Storstilt kampanje for komfyrvakt

Det har kommet krav fra myndighetene om at komfyrvakt skal være en del av den faste installasjonen i nye boliger. En storstilt kampanje som starter 1. oktober, har som mål å informere om dette. Komfyrvakten skal være fast montert og forbrukere bør kontakte en elektroinstallatør slik at installasjonen utføres trygt og sikkert. NELFOs medlemmer må være obs på at det kan komme forespørsler fra kunder om dette. 

Det nye komfyrvaktkravet er innskjerpet i siste utgave av normen, NEK 400:2014 som kom i sommer. Feil bruk av komfyr eller varmeovner er en av de største brannårsakene i Norge. Ca 10 % av alle branner kan spores tilbake på dette.

Installatører utfører jobben
-Vi anbefaler ikke forbrukere å kjøpe komfyrvakt i butikken og installere denne selv. Det er ikke trygt, og feilmontasje kan føre til brann.

For nye installasjoner etter 1, juli 2014 skal komfyrvakten være fast montert av registrert elinstallatør, noe alle NELFOs medlemmer er, forteller teknisk direktør i NELFO, Terje Hanssen. Han har vært med i den Nasjonale koordineringsgruppen for brannkommunikasjon, ledet av DSB i forbindelse med kampanjen.  

Storstilt kampanje fra elsikkerhetsmyndighetene
I den kampanjen som varer ut 2020 ønsker Den Nasjonale koordineringsgruppen for brannkommunikasjon, å skape oppmerksomhet rundt brannkunnskap, øke bevisstheten blant annet om komfyrbranner, samt å få mange til å installere komfyrvakt og få politikere/departementet til å bevilge mer penger til å forhindre branner i Norge. Målgruppen i første omgang er eldre mennesker. Derfor lanseres kampanjen 1. oktober, på FNs eldredag.

Kampanjeaktiviteter
Arbeidsgruppen utarbeider en rekke tiltak som blant annet websider, apper, PR-stunt med blant annet komfyrbrann, aktiviteter på brannstasjoner, informasjonsbrosjyrer, fotoutstilling, annonsekampanje, Facebookside med mer. Informasjon om kampanjen finner du på DSB sin webside her.

Komfyren er hjemmets største brannkilde. Med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner. Slik unngår du komfyrbrann

Se DSBs film fra kampanjen Alt vi kan mot brann om komfyrvakt (YouTube)

Se også NELFOs fagsjef i elektroteknikk Jon-Steinar S Hanstad demonstrere hvordan en komfyrvakt fungerer (YouTube)