Nytt nettkurs: NEK 400:2014 - endringer

Kurset gir deltakeren en bevisst holdning til NEK 400, oppbygning og struktur, samt en  oversikt over de viktigste endringene som skiller NEK 400:2010 fra ny NEK 400:2014.

Kurset inneholder en generell innføring i hvordan er NEK 400 bygget opp .

Kurset inneholder:

- Nye krav til utjevningsledere
- Annen ledende del
- Nærforing mellom elkraft- og ekomkabler
- Lading av elbiler
- Soneinndeling på bad
- Endring av skjult varme
- Endringer i bolignormen

Kursene tilpasser seg brukerens forhåndskunnskaper i emnet ved hjelp av tester underveis. Deltakeren får også muligheten til å gå i dybden i enkelttemaer om ønskelig. Kursene dokumenteres med kursbevis.

- Tidsbruk: 1-3- timer
- Kurset dokumenteres med kursbevis
- Kurset tilpasses brukerens forhåndskunnskaper i emnet ved hjelp av tester underveis

Om nettkurs
Nettstudier er en fleksibel og motiverende måte å lære på og lar seg enkelt kombinere med jobb, familie og andre forpliktelser. I tillegg er denne måten å studere på kostnadseffektiv og tidsbesparende fordi du lærer der du er og slipper å ta fri fra jobben og reise på kurs. Du starter kurset og studerer når det passer deg, i ditt eget tempo.

Informasjon om kurset og bestilling her