Ny veileder for lading av elbiler

Elbilsalget i Norge har eksplodert, og vi har nå over 27 000 elbiler på norske veier. Dette medfører stor etterspørsel etter flere ladeuttak. Ny veileder for lading av elbiler ligger klar for nedlasting på NELFOs hjemmeside. Heftet omhandler normallading i boliger, parkeringshus og ladestolper. Målgruppen for veilederen er installatører og rådgivere. 

Last ned veilederen
NELFOs fagsjef for elektroteknikk Jon- Steinar Hanstad, har sammen med DSB, NEK og elbilforeningen utarbeidet den nye veilederen om elbiler som du kan laste ned her. Dette heftet vil være til nytte for de som planlegger, utfører og monterer ladeutstyr for elbiler. Denne veilederen viser de gode og trygge løsningene. Derfor bør installatører og rådgivere lese heftet.

Lading og brannfare
- Lading av elektriske biler kan medføre økt brannfare. Det foregår mye hjemmelading per i dag og hele 92 % lader fra vanlige stikkontakter. Det er ikke holdbart.  Det er avgjørende at elbileiere bruker egnede kontakter og ladeutstyr for bilen sin. En vanlig stikkontakt er i utgangspunktet for dårlig. Det tar lang tid å lade, det blir stor belastning over lang tid og det øker brannfaren. Dette er noe av bakgrunnen til hvorfor vi har gått sammen og laget denne veilederen, sier Hanstad.

Elbiler påvirker elmarkedet
Incentivene fra staten har fungert. Kjøring i kollektivfelt, gratis lading og finansering av ladestasjonene har lokket over 27.000 nordmenn til å kjøpe elbil. Dette påvirker markedet til installatørene positivt. – Etterspørselen etter gode og trygge ladeløsninger vil øke, og da må vi være gode rådgivere og tilby mer enn en minimumsløsning, forteller Hanstad.

EV-forum
Problematikken rundt lading påvirker NELFOs medlemmer, som jobber med å montere ladeutstyr. NELFO ved Jon-Steinar Hanstad deltar i EV-forum hos NEK, som samler alle sentrale aktører inne elsikkerhet for å diskutere elbil.

Elbil på Eliaden
Elbil er også tema på konferansene «Energismarte byer» og «Dette må du vite om elsikkerhet, Ekom og EMC», på Eliaden i år. På konferansen vil Jostein Grav fra DSB si mer om utfordringene ved lading av elbiler. Hanstad oppfordrer alle NELFO-medlemmer til å delta på seminarene for å lære mer om det nye markedet og de gode løsningene som finnes.